Talanger. Affärer. Leveranser.


Stora som små konsultföretag älskar Cinode.

Vill du veta varför?

"Cinode har snabbt ökat hastigheten från förfrågan till svar och våra medarbetare har fått rätt förutsättningar att bli säljare.

Vi har högre beläggningsgrad och stärkt engagemanget inom bolaget.

Alla medarbetare ser mer av verksamheten och kan lättare hjälpa varandra."

XLENT CONSULTING GROUP

Förenkla.

Cinode gör det smartare och snabbare att driva konsultföretag. Medarbetarna kan enkelt presentera sig själva och sin kompetens. Det blir lätt att hitta och tillsätta rätt talanger till era uppdrag. Kompetensinventeringen är endast ett klick bort.

Affärsmöjligheterna synliggörs direkt för både försäljning och leverans - sammanflätade och koordinerade får ni verktygen för att agera. Vid rekrytering får ni tillsammans med talangen en smidig kommunikationskanal, från första kontakt till anställning. Lika enkel är hanteringen av era partners och underkonsulter.

Agera.

Med Cinode vet ni alltid när ni måste agera. Eftersom potentiella uppdrag hos befintliga och presumtiva kunder signaleras flätas försäljning och leverans samman. Vilka medarbetare har erfarenheten och vilka är tillgängliga? Har ni potentiella rekryteringar eller affärspartners som skulle kunna bli del av lösningen till kunden?

Snabbt skapas fantastiska konsultprofiler skräddarsydda för uppdraget eller förfrågan. Cinode ger er överskådlig information - från ny affärsmöjlighet till sammansatt team och uppdaterad beläggningsplanering, vare sig affären består av medarbetare och/eller underkonsulter.

Involvera.

Cinode ger förutsättningar att hantera relationer till medarbetare, kunder och partners. Konsulterna kan enkelt lägga till sin uppdaterade kompetens, se uppdrag där de är tilltänkta samt ta del av kollegornas kompetenser och erfarenheter. Som partner till er blir det mycket enkelt att ta emot och besvara förfrågningar.

Era kunder och partners får snabbt önskad och relevant information. Resultatet blir starkare samarbeten, nya affärsmöjligheter och mer involverade och engagerade talanger och partnerskap.

Förutse.

Tillväxt kräver planering. I Cinode ser ni nuvarande och framtida beläggningssituation samt vilka kompetenser era kunder efterfrågar framöver. Hur ser den samlade kompetensen ut och vilka ligger i rekryteringspipen?

Cinode ger er verktygen för att hantera gapen och agera framåt.

Vill du veta mer?

Läs då mer om våra

funktioner och priser