Ny kundvy och visa beläggning på geografisk placeringsort

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Cinode lanserar nu en uppdaterad kundvy samt funktioner för att filtrera beläggningen via geografisk placeringsort. Uppdateringen innehåller även en ny översikt över aktuella födelsedagar, förenklad hantering av uppdrag för underkonsulter samt nya exporter. 

Vi har även släppt en första version av Cinode API som just nu piloteras av ett fåtal kunder. 

Ny vy för kund

Kundvyn är ombyggd och förbättrad för att underlätta hantering och åtkomst av kundinformation. Vi har skapat en översiktssida med den mest relevanta informationen om kunden. Härifrån kan du enkelt se och skapa nya händelser. Du överblickar snabbt aktuella (pågående) uppdrag hos kunden och får information om vem som är uppdrags- respektive säljansvarig samt hur många roller ett uppdrag har. Här visas även aktuella prospekt, dvs samtliga uppdrag kopplade till din kund som inte har status vunnen.

Därefter är vyn indelad i flikar. Under respektive flik får du åtkomst till händelser, uppdrag, kundkontakter, filer & länkar samt detaljer.

Händelser:

Här ser du samtliga händelser som finns upplagda för din kund. I listan finns nya sökfilter som gör att du kan välja att visa händelser utifrån Status, Typ, Skapat (datum), Händelsedatum eller Ansvarig. Det går även att fritextsöka i titel och beskrivning.

Uppdrag:

Här finns alla uppdrag samlade för kunden. För att sortera i listan kan du välja att skapa filter. Det går att filtrera på Tillsättning, Resurs, Period, Status, Uppdragsansvarig, Säljansvarig, Team och Förväntat avslut. Det går även att fritextsöka i titel.

Kundkontakter:

Här visas alla dina kundkontakter. Lägg upp nya, ändra eller ta bort kontakter.

Filer & länkar:

Här samlar du alla dokument och relevanta länkar.

Detaljer:

Under denna flik visas kunddetaljer, exempelvis organisationsnummer och kundadresser.

Placeringsort visas i fler vyer

För att underlätta för er som har medarbetare på olika orter har vi gjort det möjligt att nyttja placeringsort i fler vyer i Cinode. I kompetensmatchningen för ett uppdrag visas placeringsort under namnen på matchande användare. Placeringsort syns även under bilden på medarbetarsidan.

Filtrera Beläggning på Placeringsort

Det går även att filtrera på Placeringsort i två olika vyer under Beläggning. Filtrera i vyn Tidslinje i valet Medarbetare samt under Lista och ange Ort. Detta möjliggör att du enkelt kan ta del av uppgifter om hur beläggningen ser ut på individnivå per ort.

Förenkla tillsättning av underkonsulter

Du kan nu tillsätta underkonsulter direkt när du skapar ett uppdrag. Om du väljer att skapa en roll här kan du välja både medarbetare men nu också underkonsult. När du väljer en underkonsult kan du även välja underkonsultgrupp och tariff för uppdraget.

Födelsedagar

Under Rapporter/Företag finns nu möjlighet att även se aktuella födelsedagar i företaget eller i ett specifikt team.

Nya exporter

För dig som önskar ta ut data ur Cinode har vi under funktionen Administrera/Exporter utökat med två nya exporter, profilreferenser och underkonsulter. I exporten profilreferenser kan du exportera referenser som finns upplagda i blocket referenser i en profil. Exporten för underkonsulter tar ut samtliga underkonsulters namn, titel, e-mail, telefonnummer och tariff. Du kan exportera till Excel och Json.

Befintliga exporter för Kunder, Alla uppdrag och roller samt Pågående uppdrag och roller är uppdaterade med en kolumn för förmedlare. Detta ger möjlighet till översyn kring vilka/hur många uppdrag som är inkomna via förmedlare.

 

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *