Nya funktioner för hantering av underkonsulter och kandidater

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Cinode arbetar ständigt med att uppdatera samt förbättra produkten och släpper kontinuerligt uppdateringar. Under den senaste månaden har vi lanserat en rad förbättringar för att underlätta arbetet för dig i Cinode.

Vi har främst fokuserat på att förbättra möjligheterna att arbeta med Underkonsulter men även släppt förbättringar i Rekrytering, stärkt kopplingen mellan kundhändelse och kundkontakt samt gett vår Uppdragspipeline ett lyft.

Förbättrade möjligheter att arbeta med Underkonsulter

I modulen Partner har du möjlighet att arbeta med Underkonsulter. Här har vi gjort ett antal förbättringar.

Lägg till taggar, bättre sök och filtreringsfunktion
Det är nu möjligt att sätta taggar för dina Underkonsulter för att utöver Underkonsultgrupperna kunna kategorisera underkonsulterna i mindre grupper. Du kan sedan välja att i listan Underkonsulter filtrera både på Grupper samt Taggar för att hitta relevanta underkonsulter. Det går även att söka i fritextfältet Sök.

För att lägga in taggar på en underkonsult går du in på konsultens sida, klickar på ikonen med de tre prickarna och lägger till taggen.

Taggen är klickbar och ger dig en samlad bild över samtliga underkonsulter, kunder och uppdrag som tillhör denna tagg.

 

Samla noteringar, möten och uppgifter per underkonsult
För att underlätta samarbetet med en underkonsult har vi öppnat upp för möjligheten att arbeta med händelser, för att du lättare ska kunna samla information om möten, uppgifter och noteringar runt underkonsulten i Cinode. I vyn för en underkonsult lägger du in dina händelser. Händelser i närtid listas på underkonsultens förstasida.

För att se samtliga händelser skapade för underkonsulten finns vyn Händelser. Här kan du filtrera fram önskade händelser.

Lägg till Bilagor och länkar för underkonsulter
Det är även möjligt att i vyn Filer & Länkar lägga till bilagor samt länkar. Du kan på så sätt samla all information runt en underkonsult på ett och samma ställe.

Kompetensrapport med eller utan underkonsulter

I rapporten Kompetenser finns nu två nya möjligheter. Under filtret Resurs kan du filtrera på antingen Medarbetare eller Underkonsulteroch kompetenser kopplade till vald resurs visas.

Nu finns även fritextrutan Sök där det är möjligt att leta fram önskad kompetens.

Smidigare att arbeta med kundhändelser

Vi har gjort det lättare för dig att arbeta med händelsetyperna Möte och Uppgift i kundvyn mot specifika kundkontakter. Kundkontakten som kopplas i händelsen blir nu synlig i båda händelseöversikterna som finns för kunden via kolumnen Kontakt.

Informationen är också klickbar från samtliga vyer där kundkontakten syns och detaljinformation såsom exempelvis telefonnummer visas.

För att snabbt läsa en kommentar till en händelse kan du nu dra musen över kommentaren och läsa dess innehåll.

Kundvyn har du nu även möjlighet att se Omfattning per roll för uppdragen.

Ny intressant vy och graf i Uppdrag – pipe

För att underlätta arbetet i pipen har vi lagt till vyer för att förenkla både prioritering av uppdrag och arbetssätt i pipen. När du drar musen över ett pipestegs rubrik visas relevant information om pipesteget. Här visas beskrivningstext, som med fördel används för att skriva checklistor eller en förklaring kring processteget. Detta gör att det tydligt framgår vad som kvalificerar ett uppdrag hit.

Utöver detta visas en graf över uppdragens samlade estimerade värden, där olika färger per uppdrag indikerar hur stor andel av det samlade värdet som uppdragen utgör. Informationen är tänkt att användas för att prioritera vikten av olika uppdrag i steget.

Här visas också den sannolikhet som är satt i steget, det totala estimerade värdet samt det viktade värdet.

Beskrivningstexten till pipesteget administreras via Administrera-Pipe. Dubbelklicka på valt pipesteg och det finns möjlighet att lägga till en beskrivning.

Nyheter i Rekrytering

För modulen rekrytering har tre nya fält skapats; Kampanjkod, Arbetsgivare och Rekryteringskälla.

Kampanjkod och Arbetsgivare är fritextfält som används för att ange egendefinierade kampanjkoder samt nuvarande arbetsgivare.

Rekryteringskälla innehåller en dropdown där orsaker skapas och hanteras via Administrera-fliken Rekrytering.

Arbetsgivare och Kampanjkod är sökbara via fritextsök i Lista Kandidater och PipeKälla har ett eget filter i samma vyer.

För en kandidat som ansöker via våra formulär har vi två nyheter. I formuläret finns nu möjligheten att koppla samman ett formulär med flera pipes, så att enbart ett formulär behöver användas för de kunder som hanterar flera pipes. Valet av pipe gör kandidaten via en dropdown-meny som definieras när formuläret skapas.

I den mailnotifiering som skickas när en ny kandidat ansökt via vårt formulär finns nu en förklarande text i mailet som anger i vilken pipe kandidaten hamnat.

För dig som arbetar i flera pipes underlättas därför arbetet då du slipper gå igenom dina pipes för att söka efter den nya kandidaten.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin