Faktorerna som avgör värdet på ditt konsultbolag

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Förvärven slår nya rekord i konsultbranschen. Men hur tänker köparna och vilka faktorer ligger bakom värderingen av ett konsultbolag. Vi analyserar nyckeltalen.

Många faktorer och nyckeltal påverkar värdet av ett konsultbolag och hur attraktivt det är för en köpare. Nedan listar vi ett antal viktiga faktorer;

Omsättning

Omsättningens storlek är bland den viktigaste faktorn för värdet på bolaget. Men minst lika viktigt är var omsättningen kommer från. Ett bolag som arbetar mycket med underkonsulter är inte lika mycket värt som ett bolag där omsättningen kommer från hela leveranskedjan. Köparen vill veta hur stor del av omsättningen som är från bland annat resurskonsulter, ramavtal och åtagande. Vissa bolag säljer även produkter och utbildning som påverkar omsättningen. Ett mått för att jämföra bolagsvärden mellan varandra är P/S-talet (price/sales), alltså; värdet delat med försäljningen.

Vinst

Ett bolag med hög vinst är naturligtvis värt mer. Ett viktigt nyckeltal för att jämföra värden mellan bolag är P/E-talet (price/earnings), det vill säga värdet på bolaget jämfört med vinsten. För mindre bolag är dock inte vinsten alltid ett pålitligt nyckeltal. På grund av skatteeffekter av lön jämfört med utdelning eller om bolaget vill bygga kassa för att växa är det inte ovanligt att vinsten ”justeras” uppåt eller neråt beroende på vad ägarna väljer att ta ut i lön.

Rörelsemarginal

Hur mycket vinst gör bolaget i proportion till omsättningen? Viktigt nyckeltal som beror på debiteringsgrad, timpris jämfört med löner, overheadkostnader med mera. En rörelsemarginal över 10 procent är bra, ligger bolaget på 15 upp emot 20 procent är det riktigt bra. Jämför exempelvis de svenska konsultbolagens rörelsemarginaler på Konsultkollen.

Kompetens

Många förvärv de senaste åren är i form av uppköp av nischade specialistbolag. Här vill förvärvade bolag få in ny kompetens för att bredda sitt erbjudande, eller bli marknadsledande inom ett visst segment. Specialistbolag är oftast värt mer än generalistbolag.

Antal medarbetare

När det är svårt att växa organiskt och konkurrensen om  kandidaterna blir hög är förvärv ett sätt att nå tillväxtmålen. Antalet medarbetare kan också vara viktigt för att nå en viss leveranskapacitet för att kunna ta de stora ramavtalen och få större kunder.

Tillväxt

Ett bolag som växer snabbt är attraktivare för en köpare. Och tvärtom, ett konsultbolag där omsättningen och antalet medarbetare sjunker kan vara en varningssignal för en köpare och indikera att värdet på bolaget sjunker.

Varumärke

Ett starkt varumärke som är välkänt på marknaden är mer värt per medarbetare. Ett välkänt varumärke har oftast även lättare att attrahera nya rekryter. På börsen märks tydligt att ett vissa varumärken värderas mer än andra trots liknande omsättning och vinst.

Kultur och personalomsättning

Ett bolag som har en stark kultur och håller nere sin personalomsättning blir attraktivare för en köpare.

Kunder och bransch

Att nå nya viktiga kunder eller möta ett nytt kundsegment i en ny bransch kan bli avgörande för det köpande bolaget.

Geografi

Var finns bolaget och var kommer omsättningen från? Etableringar på nya orter eller att komma in på en ny geografisk marknad kan trigga förvärv och avgöra priset på bolaget.

Konkurrens

Ett förvärv kan också ske för att få bort en konkurrent och bli marknadsledande inom sitt segment. Det kan leda till fler affärer samt att timpriserna även kan höjas.

I nästa blogginlägg går vi igenom hur olika konsultbolag har värderas vid förvärv.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin