Innovation förändrar konsultbranschen

Skrivet av Sofie Lindblom, verksam inom Innovation360 och vd för dotterbolaget ideation360 |  Ingen kommentar

Vi människor tenderar att hålla hårt i det vardagliga när förändringens vindar blåser. Vi fokuserar till exempel på att rekrytera talang, utveckla kompetensprogram och sälja timmar för att vi alltid gjort det. Istället för att lyfta blicken, se vad som händer i världen samt hur det påverkar kundens och våra egna affärer.

Som konsulter måste vi alltid tänka i två steg – har inte vår kund någon kund har vi ingen affär. Låt oss kika på detta från två perspektiv: internt i en organisation och externt ute i världen.

Enligt en rapport där över 500 företagsledare intervjuats så  anser 84 procent att innovation är ett av de viktigaste fokusområden för tillväxt men endast sex procent är nöjda med organisationens prestation på samma område. Det finns alltså ett stort gap mellan ambition och den faktiska förmågan.

Kortare livslängd för bolag

För 50 år sedan var medellivslängden hos en organisation ungefär 60 år. 2017 var samma siffra under 20 år. Trenden ser inte ut att vända i närtid: prognoser för år 2020 pekar på att hälften av alla Fortune 500-företag inte längre kommer att finnas.

Om vi antar att denna trend är global och inte bara gäller för amerikanska bolag betyder det att av de 500 största bolagen i Sverige kommer endast hälften finnas kvar om några år. Hur påverkar det vårt land? Hur påverkar det konsultindustrin? Hur påverkar det våra karriärer?

Möjligheter och utmaningar

Det finns många faktorer, parametrar och teorier om varför det ser ut så här och vi skulle kunna lägga många timmar på att dyka djupare i olika datapunkter. Men låt oss för nu lyfta två perspektiv som är relevant i detta sammanhang:

  1. Om inte organisationer lyckas bygga upp sin innovationsförmåga finns en stor risk för framtida konkurs vilket i sin tur betyder att de inte kommer att behöva några konsulter.
  2. Om inte organisationer lyckas bygga upp sin innovationsförmåga själva finns en stor möjlighet för konsulter att hjälpa till att lista ut vad gapet mellan ambition och förmåga beror på och hur vi ska gå tillväga för att åtgärda det.

Det finns alltid två sidor av ett mynt och livet blir generellt roligare om vi väljer den optimistiska sidan. Vi ska därför inte lägga oss under en sten och förberedda oss på det värsta. Istället behöver vi se över våra värdeerbjudande, utveckla rätt kompetens, tjänster och erbjudanden som möter en ny värld med konstant förändrade behov, utmaningar och möjligheter.

Från insikt till handling

Den amerikanske ledarskapsexperten Gary Hamel menar att den största anledningen att bolag misslyckas är att de överinvesterar i nutid istället för att investera i framtiden. Konsultorganisationer över hela världen behöver därför ställa om.

Ett par tillvägagångssätt som vi på Innovation360 utvecklat för att skifta en del av organisationens fokus från nutid till framtid är beskrivna kort nedan. De kan appliceras både hos den egna organisationen samt i kundens verksamhet.

Förstå externa faktorer och interna förmågor

Precis som i pokerspelet Texas Hold’Em är det dumt att satsa dina pengar innan du sett vilka kort som ligger på bordet (externa faktorer som alla kan se) samt vilka du har på handen (interna förmågor som endast du kan se). Externa faktorer identifieras ofta genom omvärldsanalys, konkurrensanalys, trender och så kallad “technology watch”. Interna förmågor kan mätas och analyseras på olika sätt.

Vi har utvecklat ett ramverk för en heltäckande 360-analys som inkluderar varför företag innoverar, vad de innoverar och hur de planerar att göra det.  Ramverket heter InnoSurvey och är uttryckt i 92 frågor kopplat till vad som idag är världens största databas för den här typen av data med över 6000 organisationer från 62 länder. En organisations data kan visualiseras, jämföras och korreleras för en djupare förståelse av styrkor, svagheter och förmågor samt hur dessa kan mappas mot strategi, ledarskap, kultur och process.

Innovationsstrategi för en balanserad projektportfölj

Med insikt om vilka förutsättningar som gäller är det ett betydligt bättre läge att satsa sina pengar. Hur en organisation utformar sin innovationsstrategi beror givetvis på många faktorer. Vi har sett att det är bra att bryta ner större mål i strategiska initiativ som sedan kan kopplas till innovationsprocessen. Liksom i poker är det riskfyllt och i många fall dumt att gå “all in” på en hand utan istället vill vi sprida ut vår investering på flera olika initiativ i olika omgångar (tidshorisonter).

Innovationssystem för att hantera förändring

För att spela poker behövs ett system med regler, roller och ansvarsområden. På samma sätt behöver en organisation förutsättningarna för att utforska de strategiska initiativ som de vill satsat på. Den struktur som vi  använder i vårt bolag har vi utvecklat genom iterationer med många organisationer över hela världen. Vi är även med och driver arbetet med uppkommande ISO-standarden för innovationsledning (vilket är i linje med denna struktur).

Sammanfattningsvis behövs tre delar: styrmodell (säkerställa att innovation sker i önskad strategisk riktning), organisation (vem driver processen, vilka verktyg behövs, vem månar om kulturen och tar beslut) samt process (hur samlas idéer in och hur organiseras/testas de).

Oftast har en processägare eller innovationschef ansvar för att dessa delar fungerar i symbios vilket gör organisationen agil, snabb, lärande och utvecklande att arbeta inom.

Implementera en innovationsprocess

En innovationsprocess hjälper till att testa de hypoteser som finns om de strategiska initiativ man satsat på. Precis som i poker kan du, om det inte verkar lovande, kasta in handduken tidigt i processen, utan att förlora varken särskilt mycket tid eller pengar. Att systematiskt testa idéer är ett tidseffektivt sätt att riskminimera de investeringar du gör. Anledningen till att vi byggde plattformen ideation360 var för att kunna stödja denna process över tid, i stor skala med en datadriven beslutsprocess.

I en värld av automatisering, dataanalys och nya verktyg går det inte att positionera sig som digital strateg/expert/konsult och därefter dansa in med post its och powerpoints. Smarta organisationer utnyttjar idag tekniska innovationer som till exempel artificiell intelligens för att röra sig snabbare och smartare framåt.

Värdesätta mod och misslyckande

För att satsa måste vi vara modiga för det finns alltid en risk att misslyckas. Vi lär oss från barnsben att misslyckas är dåligt och undviker det gärna därför. Men utan misslyckande lär vi oss inte. I poker och innovation spelar tur, timing och slump en roll. Parametrar som en vd vanligtvis inte vill basera sina beslut på. Denna osäkerhet leder till att många organisationer hamnar i ett “frysläge” där de fortsätter som vanligt och aldrig riktigt vågar ta sig an framtiden.

Paradoxalt nog är att fastna i detta läge den största risken idag då de på sikt kommer bromsa in både tillväxt och omsättning. Risk kan minimeras genom att göra initialt sett små investeringar baserat på data och strukturerat testa hypoteser via experiment. Första steget är dock att våga, i både poker och innovation.

Vår tid är nu

Jag jobbar med att stödja bolag i sin innovationsresa och lägger mycket tid på att hålla mig uppdaterad men kan ibland känna mig helt hopplös och förvirrad på grund av att det går så fort. Ju mer jag läser desto mindre känner jag att jag vet. Hopplösa stunder är det viktigt att påminna sig om hur fantastiskt det är att få leva och vara yrkesverksam precis just nu. Banbrytande genombrott sker inom många olika områden i olika delar av världen varje dag. Vi tar oss ut i rymden, botar sjukdomar, minskar fattigdomen och tar fram förnybara material.

Vi behöver hjälpa våra kunder att ta tillvara på denna tid men först behöver vi hjälpa oss själva genom ny kunskap, nya verktyg, fler arbetssätt och en ny inställning. Vår tid är nu!

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Sofie Lindblom, verksam inom Innovation360 och vd för dotterbolaget ideation360
Sofie Lindblom, verksam inom Innovation360 och vd för dotterbolaget ideation360
Sofie Lindblom har en bakgrund som civilingenjör från Linköpings universitet och har jobbat med innovation i många olika sammanhang. Bland annat i öppna ekosystem som community manager, innovationschef på Spotify, entreprenör samt styrelseledamot i bland annat Business Sweden och Bonnierbolaget Mediafy. Idag jobbar Sofie på Innovation360 som vd för dotterbolaget ideation360. Innovation360s syfte är att hjälpa organisationer lyckas med innovation genom datadriven analys, verktyg och metoder. Bolaget erbjuder sina tjänster direkt till organisationer samt utbildar innovationsexperter och konsulter från hela världen. Målet är att bygga ett globalt nätverk av experter för att kunna hjälpa fler organisationer innovera vilket i sin tur kan bidra till att möta FNs globala utvecklingsmål för 2030.