En konsults budord

Skrivet av Johan Haeger – Sälj – Marknad – Cinode |  Ingen kommentar

Hur lyckas du som konsult? Att aldrig tacka nej till en kopp kaffe och följa en konsults budord räcker kanske inte hela vägen men det är garanterat en bra start.

Bygg ditt varumärke

Innan du ens kommit ut till kunden kan det vara bra att fundera över vilket första intryck du ger. Detaljer gör avtryck och konsulter kostar mycket pengar. Klädsel, språk, attityd samt punktlighet kan göra stor skillnad. Det är också en del av ditt personliga varumärke.

När du som konsult kommer ut på ett uppdrag är det inte enbart för att fylla ett hål, en vakans. Kunden räknar med mycket mer. Ofta är förväntan förknippad med expertis och specialistkunskap från en specifik bransch, teknologi, metod eller process. Givetvis förväntar sig kunden att du ska uppnå resultat av hög kvalitet för att lösa något företaget själva inte har förmåga eller resurser till. Nyttja din kunskap och erfarenhet, ta vid behov hjälp av kollegor och nätverk.

Definiera problem, kartlägg nyckelpersoner och tidplan

Börja med att säkra en gemensam förståelse av problem, förväntat resultat och tidplan. Det är inte ovanligt att den som godkänt att ytterligare resurser läggs på ett projekt inte är den som sitter med detaljkunskapen om vad som verkligen behöver göras.

Prata med samtliga inblandade för att bilda dig en god förståelse för problemet som ska lösas. Skapa dig en bild av nyckelpersoner i och kring projektet och full förståelse för vad du behöver leverera till vem samt när. Vilka är delmålen, vad är viktigast i projektet som helhet? Oavsett hur senior du är gäller det att undvika att dra förhastade slutsatser.

Leverera alltid

Konsulter förväntas leverera varje dag. Vad behöver du för att prestera på topp? Kom väl förberedd. Prestera. Ladda om. Ta ansvar för dig själv, din hälsa och för din leverans till kund. Sätt ett mål att prestera bättre än övriga på arbetsplatsen.

Utmana

Ifrågasätt och lägg energi på att identifiera det som verkligen är viktigt för att göra skillnad och lyckas. Utmana även det sätt du själv eller ni som ett team av konsulter löst liknande case för andra kunder. Vad är det som skiljer denna gång? Varför? Nöj dig inte med att använda ett standard blueprint när kunden önskar mer.

Skapa nya nätverk

Nätverka och bygg relationer. Detta är betydande av flera skäl. Kortsiktigt är det viktigt för att kunna leverera i den roll du har i ett specifikt konsultuppdrag.

På längre sikt kan det ge mycket mer. När du befinner dig på uppdrag har du möjlighet att snappa upp behovet av nya affärsmöjligheter för dig eller din arbetsgivare. Genom att hjälpa kunden lösa problem och vara en pålitlig partner kan du bli helt avgörande både för er och er kunds tillväxt.

Det räcker dock inte att hitta möjligheter och agera säljare, du behöver kunna leverera också. Använd smarta verktyg i ert konsultbolag och underlätta samspelet mellan sälj, leverans och beläggningsplanering. Det möjliggör tillväxt utan att riskera att ni inte kan leverera vad ni lovat.

Gör det lilla extra

Som konsult har du troligtvis en förväntan på dig att du ska ”walk the extra mile”, dvs göra det lilla extra. Fundera över vad det innebär för dig utan att du för den sakens skull ger bort kunskap gratis, expertis som kunden faktiskt ska betala för. Är det rådgivning över en kaffe för ett projekt vid sidan av det du är anlitad för, eller innebär det en föreläsning om något som inspirerar kunden till nytänkade och utveckling? Kanske har du en annan kund, kontakt eller konsultkollega som kan dela erfarenheter från ett projekt och kan hjälpa till att bygg ditt och ert konsultföretags varumärke? Skapa en känsla av att du prioriterar kunden högre än det konsultföretag du arbetar för.

Att vara konsulten i hörnet som inte är en del av vare sig kultur eller gemenskap vill nog ingen vara med om. Se till att anmäla dig och delta såvida inte företaget själv blockar konsulter från att ta del av gemensamma aktiviteter med kollegor. Skulle det vara fallet har du ändå mycket att vinna på att luncha, fika och vara social på jobbet med anställda där du utför ditt uppdrag.

Tacka aldrig nej till en kopp kaffe med en kund, beställare eller projektledare. Det informella samtalet kan visa sig vara väldigt viktigt för att få information, förstå företagets kultur, politik och informella beslutsvägar eller söka efter en bra lösning på ett problem.

Våga ta betalt

Var tydlig med vad som ingår och vad som kräver en separat diskussion eller avtal. Lägg dig inte heller för lågt i pris jämfört med dina konkurrenter. Visa istället på kompetens, erfarenhet, branschkunskap samt vilka unika färdigheter just du har och varför det berättigar ett högre pris än billigare konsulter på marknaden. Att det i slutändan lönar sig att köpa kvalitet.

Var uppriktig

Du måste även våga vara uppriktig mot din uppdragsgivare när du ser att en tidplan eller budget inte går ihop. Signalera tidigt konsekvenserna av detta och kom med proaktiva förslag för hur situationen ska lösas. Lista för- och nackdelar samt ekonomiska följder.

Glöm inte utvärdera

Utvärdera under projektets gång och även efter avslutade projekt. Det gäller att avsluta på topp. Viktigt är också att se feedback som en gåva. Ta till dig kritik och förmedla konstruktiv feedback till din uppdragsgivare. Analysera upplägg, processer, kostnader, output och värde. Fundera över vad som kunde genomförts ännu bättre av dig, teamet och din uppdragsgivare. Diskutera, dokumentera och dela.

Be om referenser

Kräv återkoppling och feedback från ditt team och uppdragsgivare. Använd den för att utveckla dina färdigheter ytterligare. Spara kontaktuppgifter till referensen för varje uppdrag för framtida behov exempelvis för ansökan till ditt drömuppdrag.

Vilka budord följer du som konsult? Kommentera nedan.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Johan Haeger – Sälj – Marknad – Cinode
Johan Haeger – Sälj – Marknad – Cinode
Johan har lång internationell erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, försäljning och ledarskap. Efter 7 år utomlands i 6 länder brinner han för språk och relationer. Johan träffar dagligen konsultföretag med målet att hjälpa dem bli mer framgångsrika. Fritiden ägnas helst åt vågsurfing, snowboard, familj och vänner. https://www.linkedin.com/in/johanhaeger/