Finns det ett ”glastak” i konsultbranschen?

Skrivet av Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec |  2 Kommentarer

De flesta konsultbolag som gör affärer med stora konsultköpare möter en ständig press av arvoden och en effektiviseringshets. De enkla och självklara lösningarna blir då att öka sin leveransvolym (fördela kostnaderna på flera), erbjuda lågkostnadsalternativ och att öka sin beläggningsgrad. Detta är kanske ingen trend längre, utan mer eller mindre ett normaltillstånd. Vad händer då med de konsulter som jobbat i många år? Det blir svårt att värdera deras erfarenhet och väldigt sällan får de betalt för sin kompetens eftersom timpriserna ska hållas ner. De når ett glastak redan när de är i mitten av sin karriär.

Konsultköparna ser ofta konsultbolagens bidrag till verksamheten som en ”flexibilitetsstrategi” snarare än en ”kompetensstrategi”. Begreppet konsult har på många håll urvattnats från ”expert” till ”resurs” och i resurssammanhang är prissättning helt avgörande.

Den stora kraften som ligger bakom detta tillstånd är förstås konsultköparna, som ser självklara fördelar med att få ner kostnaderna. Den andra starka gruppen är aktieägarna av konsultbolagen. De förväntar sig snabb avkastning och värdeökningar på sina investeringar, därmed också höga beläggningsgrader och volymbygge genom uppköp av andra konsultbolag. De som drabbas av branschens beteende är förstås konsulterna. Deras välmående sätts på spel och det blir svårt att få betalt för sina erfarenheter.

Tydliga trender:

  • Små konsultbolag köps upp av de stora. Synergieffekter förväntas men möts ofta av ”sura energier” då den uppköpta personalen inte själva valt sin “kostym”.
  • Yngre konsulter lockas med högre lön och bättre förmåner som morot, var de hamnar blir mindre viktigt.
  • De mest erfarna konsulterna ”blir för dyra” att ha anställda, då arvoden sällan följer med löneutvecklingen.

Visst ska även vår bransch tåla krav på kostnadsreduceringar och effektiviseringar, men det skapar ett krampaktigt beteende. Kortsiktiga förväntningar kanske motverkar den långsiktiga och hållbara utvecklingen? För visst är det så att när erfarna (läs dyrare arvoden) konsulter utför uppgifter tenderar resultaten av dessa att bli effektivare, även kostnadsmässigt?

För att lyckas som konsultbolag gäller det att lyckas attrahera och behålla de bästa konsulterna.

Det finns flera olika metoder för att attrahera konsulter:

  • Erbjuda intressanta, utvecklande och utmanande uppdrag.
  • Ha bra värderingar och ett tydligt syfte med sin verksamhet.
  • Ha en härlig kultur i bolaget.
  • Ge full påverkan och full frihet över sin situation.
  • Ge ersättning som motsvarar vad de tillför.

Den sista punkten är ofta svår att uppfylla för de traditionella konsultbolagen. Vissa anställda på dessa konsultbolag, som arbetat många år, byggt upp en lång erfarenhet och har kompetens som är relevant och egentligen intressant för kunderna, tenderar att ej finnas tillgängliga på konsultbolagen i samma omfattning som förut på grund av just styrningen av timpris. I realiteten behöver varje erfaren konsult ekonomiskt bäras av flera yngre konsulters intäkt. Löneutvecklingen för den erfarne stannar av. De har nått sitt glastak. Individer som ser detta avslutar ofta sin ”trygga” anställning och startar eget bolag.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec
Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec
Håkan startade Berotec med visionen att det finns ett sätt att balansera specialistkunskap inom teknik, it och ledarskap med fritid och familjeliv. Håkan fick rätt, att vara egenföretagande konsult på Berotec har visat sig vara ett mycket attraktivt sätt att jobba. Både dagens och framtidens drivna ingenjörer söker efter balans i livet och alternativa arbetssätt. Samtidigt upplever kunderna att Berotecs konsulter bidrar med djup kompetens och stora effektivitetsförbättringar i projekten. Att följa visionen var rätt väg att gå, under det senaste verksamhetsåret ökade Berotec sin omsättningen med 26 procent.