Finns det ett ”glastak” i konsultbranschen?

Skrivet av Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec |  2 Kommentarer

De flesta konsultbolag som gör affärer med stora konsultköpare möter en ständig press av arvoden och en effektiviseringshets. De enkla och självklara lösningarna blir då att öka sin leveransvolym (fördela kostnaderna på flera), erbjuda lågkostnadsalternativ och att öka sin beläggningsgrad. Detta är kanske ingen trend längre, utan mer eller mindre ett normaltillstånd. Vad händer då med de konsulter som jobbat i många år? Det blir svårt att värdera deras erfarenhet och väldigt sällan får de betalt för sin kompetens eftersom timpriserna ska hållas ner. De når ett glastak redan när de är i mitten av sin karriär.

Konsultköparna ser ofta konsultbolagens bidrag till verksamheten som en ”flexibilitetsstrategi” snarare än en ”kompetensstrategi”. Begreppet konsult har på många håll urvattnats från ”expert” till ”resurs” och i resurssammanhang är prissättning helt avgörande.

Den stora kraften som ligger bakom detta tillstånd är förstås konsultköparna, som ser självklara fördelar med att få ner kostnaderna. Den andra starka gruppen är aktieägarna av konsultbolagen. De förväntar sig snabb avkastning och värdeökningar på sina investeringar, därmed också höga beläggningsgrader och volymbygge genom uppköp av andra konsultbolag. De som drabbas av branschens beteende är förstås konsulterna. Deras välmående sätts på spel och det blir svårt att få betalt för sina erfarenheter.

Tydliga trender:

 • Små konsultbolag köps upp av de stora. Synergieffekter förväntas men möts ofta av ”sura energier” då den uppköpta personalen inte själva valt sin “kostym”.
 • Yngre konsulter lockas med högre lön och bättre förmåner som morot, var de hamnar blir mindre viktigt.
 • De mest erfarna konsulterna ”blir för dyra” att ha anställda, då arvoden sällan följer med löneutvecklingen.

Visst ska även vår bransch tåla krav på kostnadsreduceringar och effektiviseringar, men det skapar ett krampaktigt beteende. Kortsiktiga förväntningar kanske motverkar den långsiktiga och hållbara utvecklingen? För visst är det så att när erfarna (läs dyrare arvoden) konsulter utför uppgifter tenderar resultaten av dessa att bli effektivare, även kostnadsmässigt?

För att lyckas som konsultbolag gäller det att lyckas attrahera och behålla de bästa konsulterna.

Det finns flera olika metoder för att attrahera konsulter:

 • Erbjuda intressanta, utvecklande och utmanande uppdrag.
 • Ha bra värderingar och ett tydligt syfte med sin verksamhet.
 • Ha en härlig kultur i bolaget.
 • Ge full påverkan och full frihet över sin situation.
 • Ge ersättning som motsvarar vad de tillför.

Den sista punkten är ofta svår att uppfylla för de traditionella konsultbolagen. Vissa anställda på dessa konsultbolag, som arbetat många år, byggt upp en lång erfarenhet och har kompetens som är relevant och egentligen intressant för kunderna, tenderar att ej finnas tillgängliga på konsultbolagen i samma omfattning som förut på grund av just styrningen av timpris. I realiteten behöver varje erfaren konsult ekonomiskt bäras av flera yngre konsulters intäkt. Löneutvecklingen för den erfarne stannar av. De har nått sitt glastak. Individer som ser detta avslutar ofta sin ”trygga” anställning och startar eget bolag.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec
Gästbloggare - Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec
Håkan startade Berotec med visionen att det finns ett sätt att balansera specialistkunskap inom teknik, it och ledarskap med fritid och familjeliv.Håkan fick rätt, att vara egenföretagande konsult på Berotec har visat sig vara ett mycket attraktivt sätt att jobba. Både dagens och framtidens drivna ingenjörer söker efter balans i livet och alternativa arbetssätt. Samtidigt upplever kunderna att Berotecs konsulter bidrar med djup kompetens och stora effektivitetsförbättringar i projekten. Att följa visionen var rätt väg att gå, under det senaste verksamhetsåret ökade Berotec sin omsättningen med 26 procent.

2 svar till “Finns det ett ”glastak” i konsultbranschen?”

 1. Anders Rinde skriver:

  Trenden är uppenbar (och inte ny): konsultköparna vill ha mer kvalitet (kunskap, erfarenhet etc) för mindre pengar. Dom finner ingen anledning att fråga efter mindre. Vi vanliga konsumenter beter oss på samma sätt; vi vill ha högre kvalitet i våra produkter och vi förväntar oss att betala mindre. Vad det gäller produkter handlar det mycket om att förbättra processerna, dessa måste både öka kvaliteten och få ner kostnaderna. Företagen utvecklar helt nya produkter med helt nya processer. De som inte klara det går det inte (ekonomiskt) bra för.
  Så vad blir det i konsultbranschen? Produkten är tjänsten konsulten utför. Kostnaden är huvudsakligen lönen. Om yngre konsulter har lägre lön och anses ha attraktiva kvaliteter (t ex ”nyare kunskaper och intressantare erfarenheter än äldre konsulter) så bli dessa rätt uppenbart vinnarna.
  Om konsultköparna sätter ett hårt pristak och nöjer sej med ”tillräckligt” bra kvalitet så betyder det att marknaden helt enkelt ser ut så. Vad är då marknaden för de erfarna (och “dyra”) konsulterna med expertkunskap? Eftersom det är svårt att sänka lönen (om man nu inte startar eget och kapar overhead kostnader) så måste kvaliteten upp. Det finns alltid marknad, om än klart mindre, för ”premiumprodukter” (högt pris men också mycket hög kvalitet).
  Jag tror branschen behöver tänka nytt kring sina seniora konsulter. Punkterna i artikeln räcker inte långt, det är bara hygienfaktorer. Vad kan konsultbolaget erbjuda därutöver? Kanske nya och mycket effektiva sätt att vässa den redan vassa produkten (konsultens) kvalitet? Konsulten som startar eget betalar med mindre trygghet. Det är nog så att konsultbolagets önskan om sin egen (ofta ägarnas) trygghet också behöver omprövas.

  • Håkan Mildh Svensson skriver:

   Hej! Stort tack för responsen och dina kloka reflektioner! Vi är som du skriver i en värld där allt ska gå snabbare, vara effektivare, billigare och bättre. Bra på många sätt förstås men som vi vet kan det göra att delar i det ekosystemet kommer i kläm, t ex miljön, (livs)-kvaliteten och hållbarheten.
   Seniora konsulter värderas på ett helt annat vis i Tyskland. Vi kanske ska titta på hur de gör? På hemmafronten hos oss på Berotec är kompetensutveckling helt avgörande för att vara fortsatt relevant och attraktiv som konsult. Klart bättre strategi än att jobba med låga arvoden. Vi har stora krav på varandra att ständigt med en ungdomlig nyfikenhet utvecklas via seminarier, kurser, formella utbildningar, återkoppling/feedback och kunduppföljningar! Vi är ca 250 st specialister/experter inom många olika områden som hjälper varandra att bli bättre varje dag. Allt detta i ett utbildningskoncept vi kallar BeOrange.
   Konsultbolagets egen önskan om trygghet har vi valt bort då det inte finns någon anställd på Berotec, utan alla lever efter samma villkor och hela bolaget är därför istället ägt av oss tillsammans! Det är vårt recept vi är stolta över!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *