Fyra tips: Så bygger du en stark företagskultur

Skrivet av Gästbloggare - Tony Pedersen, tretton37 |  3 Kommentarer

Den framstående forskaren och författaren John P. Kotter gjorde en grundlig studie för några år sedan där han tittade på 200 amerikanska företag och jämförde kultur och prestation.

Statistiken är tydlig, kulturdrivna företag överpresterade på samtliga områden som omsättning, rekrytering, tillväxt och avkastning med flera hundra procent i jämförelse med andra. Det har genomförts ansenlig forskning på detta område som visar liknande siffror, min fråga är då varför inte alla bolag blir värderings- och kulturdrivna då det uppenbarligen fungerar?

Svaret ligger i att de flesta företag idag har insett vikten av värderingar och hur de kan effektivisera en hel organisation genom att vara en kompass för alla anställda när beslut och beteenden ska kalibreras mot kund, medarbetare, partners etc.

Utmaningen ligger i HUR:et, för det är oftast där företag fallerar, inte på grund av att värderingarna eller strategierna inte är genomtänkta, utan för att de inte riktigt vet hur de ska bryta ner det i konkreta beteenden och få det implementerat i hela organisationen. Här är mina fyra tips på hur du bygger en stark och produktiv företagskultur:

1. Tydlig vision och higher purpose

Människor vill inte gå till ett jobb bara för att få en lön som ska ticka in den 25:e varje månad. De vill vara delaktiga av något större än sig själva och de vill veta och känna att deras jobb gör skillnad. En tydlig vision med ett högre syfte som alla kan inte bara förstå, utan känna och tro på och som agerar som en ledstjärna genom företaget är oerhört viktigt. Det skapar en trygghet för organisationen och alla vet vad syftet med bolaget är. Det går att jämföra med den egna kroppen, att tjäna pengar är blodet, vi behöver det för att leva, det är en hygienfaktor, men sedan är det mer intressant vad vi gör av själva livet och varför.

2. Värderingar som verkar

Värderingarna är er kompass och leder er dagliga verksamhet. De står för era kärnvärden och som sätter spelreglerna i organisationen. De ska kalibreras med er vision och mission så att det är en röd tråd genom hela bolaget och som människor kan anamma och bryta ner till konkreta beteenden. Helt avgörande är att värderingsarbetet är väl förankrat och genomförbart till beteendenivå. Det finns olika skolor i hur många värderingar som ett bolag egentligen ska ha. Vissa säger att företag bör ha max tre stycken så att det blir så enkelt som möjligt för människor att anamma dem i verksamheten. I andra fall, som tex Zappos, som är enormt kända för sin kultur och kundservice, har 10 värderingar, som alla är kopplade till affären.

3. Disciplin vid rekrytering

Att ta in rätt människor i ett kulturdrivet företag är det absolut viktigaste; först vem sedan vad. Formell kompetens för all ära, den behöver i många fall finnas där och hålla en viss mininivå. Däremot att det betydligt viktigare att lägga bedömningen på värderingar och attityd. Duktiga människor har en inre motivation och passion för sitt yrke. Deras inre drivkraft är att bli så duktiga de bara kan bli inom sin funktion och de vill oftast utvecklas och stimuleras, då är yttre belöningar som till exempel bonusar mindre viktigt. Det är enklare att utbilda en medarbetare än att ändra dennes värderingar eller attityd och du måste ha disciplinen att inte tumma på vilka som släpps in i organisationen.

4. Led med värderingar

När organisationer växer läggs ofta flera system, processer och policys till för att kvalitetssäkra arbetet. Detta skapar oftast byråkrati och en trögrörlig organisation vilket i sin tur blir kontraproduktivt då organisationen blir mindre flexibel och anpassningsbar mot till exempel kund och marknad.

Det värderingsstyrda ledarskapet bygger på det motsatta, ge så mycket handlingsfrihet som möjligt till människor att agera i linje med bolagets värderingar och i den operativa verksamheten och lita på dem. Värderingarna fungerar som en daglig guide, allt ifrån hur vi bemöter kund till hur vi tar exekutiva beslut.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 4000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Tony Pedersen, tretton37
Gästbloggare - Tony Pedersen, tretton37
Tony Pedersen har en bakgrund som taktisk officer inom psykologiska operationer där han arbetat med beteende- och attitydspåverkan på ledande befattningar med bland annat insats i Afghanistan, för att därefter under många år arbetat som managementkonsult med inriktning ledarutveckling och rekrytering med fokus på kultur. Idag arbetar Tony på IT-bolaget tretton37 med rekrytering & talent och driver sin egna HR-blogg "talentandpeople.org".