Hur skapar vi ett sunt konsultklimat?

Skrivet av Gästbloggare - Jeanette Rumenius, vd Sigma Society AB |  2 Kommentarer

Det är trevligt att blicka tillbaka på 2016 och känna att det var ett bra konsultår. Nu är det nytt år och dags att förnya löften. Det mesta upplevs mer värdefullt om jag också känner mig som en del av något större som har ett högre syfte.

Det som jag själv brinner för är att få vara med och bidra till ett sunt konsultklimat. Branschen är väldigt spännande och det är ständigt nya trender och svängningar. Just nu är min känsla att många kunder väljer att konsolidera leverantörer, men att de inte heller vill vara beroende av allt för få samarbetspartner.

Nedan beskrivs det jag själv tycker att branschen kan bidra med för att skapa ett bättre konsultklimat. Vi i Sigma Society ska göra vårt bästa för att bidra från vårt håll, men det ger större effekt om fler har samma ambition.

Konsulttrenden fortsätter

Först vill jag måla upp en bild om hur jag ser på branschen just nu och var jag tror att utvecklingen går åt för håll. Spännande att se om det ger ändamål för debatt eller om det råder samsyn i dessa frågor.

Min bild av rådande arbets- och konsultmarknaden är att det pendlar fram och tillbaka och att vi är i ett vägskäl för hur framtiden kommer att utstaka sig. Det är en kamp mellan företag som vill anställa spjutspetskompetens och lyckas med det, medan många arbetstagare väljer att ansluta sig till konsultbolag eller till och med tar steget till att starta ett enmansbolag.

Jag är helt övertygad om att konsulttrenden fortsätter och att allt fler kommer att bli konsulter och att företagen får anpassa sig efter det. Konsekvensen blir att företagen, istället för att rekrytera, får fokusera mer på kvalificerat konsultinköp.

Mångfald avgörande

I och med denna trend blir det allt viktigare för oss aktörer inom denna bransch att fundera över hur vi vill att marknaden ser ut. Vad kännetecknar ett sunt konsultklimat, hur gör vi så att alla blir vinnare i denna utveckling?

I och med att prisutvecklingen stagnerat under de senaste åren ser jag inte höga konsultpriser som ett problem, utan jag tror det är viktigare att fokusera på en mer balanserad prisbild överlag. Det är också viktigt att alla konsultleverantörer tar mer ansvar, så att konsulter känner sig trygga, är del av en gemenskap och att det snarare är en typ av anställningsform än ett kortsiktigt alternativ.

Utöver det är fokus på satsningar på utbildning och vidareutbildning inom IT och teknik, samt mångfald direkt avgörande för att vi ska kunna behålla denna kompetens lokal och inte vara beroende av andra länders resurser.

Konsulter del i större sammanhang

Det behöver finnas sammanhang där konsulter känner sig som en viktig del av ett större sammanhang. Där kompetens är i fokus och konsulter/konsultbolag kan leverera sin expertis hos intressanta uppdragsgivare utan att behöva fundera på huruvida de kommer att få betalt i tid, om deras försäkringar täcker olika situationer och om de har ramavtal inför framtida uppdrag och åtaganden.

Företrädesvis kan dessa sammanhang också värna om deras fortsatta utveckling, agera stöd för hur de ska tänka för att bygga cv och hänga med i nya tekniker. Vi tar seriöst på detta ansvar och vill att våra samarbetspartners ska känna sig som en del av oss, både genom vårt engagemang, vår närhet och att vi är måna om att dela både risk och resultat.

Vi har tagit detta ett steg längre och betalar konsulter och konsultbolag enligt kundens villkor och väntar inte på att kunden tar betalat. Många av våra branschkollegor är också angelägna om att trygga konsulterna genom delade försäkringar etc. och det känns bra för framtiden.

Harmoniserad prisbild

Ytterligare en spaning är att vi behöver bli ännu bättre på att sträva efter en mer harmoniserad prisbild för att ytterligare bidra till ett sunt konsultklimat och lära kunderna om fördelarna med det. Vissa ramavtal erbjuder väldigt låga priser och då köps det istället konsulter vid sidan om dessa avtal.

Kunden tjänar i regel på att ha höjd i sina prislistor alternativt inte ha en prislista och på det sättet få den bästa kompetensen för marknadsmässigt pris. I och med detta behöver inte konsulter och konsultbolag vara oroliga för att gå med på felaktigt pris för att framöver försöka justera det, då vi vet av erfarenhet att det är mycket svårt.

Uppmuntra till utbildning inom teknik och IT

Ingenjörsbristen kommer inom kort att vara akut i Sverige. Inom koncernen samarbetar vi med skolor, har egna utbildningar, arrangerar event och agerar förebilder genom mentorskap. Jag vet att det finns fler branschkollegor som också arbetar med denna typ av frågor och det är fantastiskt bra.

Men kan vi göra ännu mer?

Få kvinnor att välja IT-branschen

Det är viktigt att vi blir bättre på att ta tillvara mångfalden i samhället. Vi kan hjälpas åt att ge chansen till utrikesfödda IT-talanger att snabbare komma in i arbetslivet. Sigma arbetar med IT&Telekomföretagen och stöttar bland annat organisationen Mitt Liv. Flera medarbetare är dessutom mentorer för akademiker med utländsk bakgrund.

Checklista – vad gör jag/mitt företag för att bidra till ett sunt konsultklimat?

  1. Hur arbetar vi med ansvarsfrågor, utgör trygghet gentemot partners och kunder?
  2. Hur kan vi bidra till en harmoniserad prisbild där kompetens och värde är symbios?
  3. Bidrar jag aktivt till att fler väljer att utbilda sig inom IT och teknik?
  4. Väljer jag oftast kandidat efter kompetens eller är det andra faktorer som avgör?

För att vi ska ha ett sunt konsultklimat är det viktigt att hitta ett upplägg där alla är vinnare. Det enda sättet för att vi ska lyckas med det är tät kommunikation mellan samtliga partner med ständigt fokus på kvalitet och förbättring.

Ser fram emot ännu ett år där ännu fler väljer chansen till frihet, omväxling och utmaning. Tids nog är alla konsulter – vi har bara börjat!

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Jeanette Rumenius, vd Sigma Society AB
Gästbloggare - Jeanette Rumenius, vd Sigma Society AB
Jeanette Rumenius är idag vd för Sigma Society. Danir, som äger Sigma Society, har tidigare i år köpt Assistera. Efter sammanslagningen, som görs vid årsskiftet, blir Jeanette vice vd i det nya bolaget. Lansering av nytt namn och hemsida sker i början av nästa år. Det nya bolaget blir ”nya tidens konsultbolag - men utan egna anställda”. Sammanlagt har Assistera & Society närmare 1100 konsulter på uppdrag och är därmed en av de största aktörerna på marknaden.

2 svar till “Hur skapar vi ett sunt konsultklimat?”

  1. CarSid skriver:

    Jag får inte ihop bilden av för få ingenjörer och den otroligt tuffa prispress som konsultbranschen upplever. Många företag säger sig begränsas av bristen på kompetens men beror inte det på att de inte är villiga att betala för kompetens? En ingenjörskonsult kostar i dag marginellt mer än en vvs-montör. Ramavtal sätter ofta tvångströja på större organisationer som får oerhörda problem att hålla kvalitén i sin produktutveckling när de inte är attraktiva för de högkvalificerade konsulterna, rådgivarna, som man förr anlitade för att kvalitetssäkra sitt arbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *