Regelbunden feedback ger högre tillväxt

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Glöm det årliga utvecklingssamtalet – regelbunden feedback blir allt viktigare. Enligt en ny studie av Ellinor Ivarsson på Netsurvey har de företag som använder kontinuerlig feedback högst tillväxt. Värt att notera är att frekvensen är viktigare är själva kvaliteten på återkopplingen. 

Feedback gör att konsulten kan utvecklas i sin roll och på sitt uppdrag. Den bidrar till en trivsam arbetsmiljö och utgör en viktig del för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i arbetsgruppen.

Kontinuerlig feedback viktigast

Enligt analytikern Ellinor Ivarsson är frekvensen på återkopplingen många gånger viktigare än kvaliteten. Det är vanligt att medarbetarna är mer missnöjda över hur ofta de får feedback snarare än hur de får den. Konstruktiv feedback utgör ett viktigt kommunikationsverktyg inom företaget och är avgörande för att du som chef ska känna att dina medarbetare känner sig sedda och unika. Ellinor Ivarsson tipsar om att för att få till en mer frekvent feedback inom organisationen kan det vara bra att låta cheferna öva på två olika former av feedback; inplanerad feedback samt händelsedriven feedback.

Feedback ger högre tillväxt

Det intressanta är att det även finns ett samband mellan bolagens förmåga att ge feedback och dess tillväxt. Ellinor Ivarssons studie visar att de 25 procent av bolagen där medarbetarna upplever att cheferna är bra på att ge feedback växer betydligt snabbare än de 25 procent där cheferna är sämst på att ge återkoppling.

Tydlig kommunikation med uppdragsgivaren

Som konsult är det dock oftast svårare att få feedback, speciellt om du sitter ute hos kund. Eftersom du inte tillhör de ordinarie medarbetarna är det lätt hänt att du blir bortglömd. Men du kan givetvis själv föreslå för din uppdragsgivare att du önskar få kontinuerlig återkoppling, exempelvis varje månad. På så vis har ni båda möjlighet att stämma av hur arbetet fungerar och vad som kan förbättras. Ni kan i ett tidigt skede upptäcka och rätta till eventuella missförstånd samt stämma av vilka förväntningar ni har på varandra.

Fem tips – så ger du konstruktiv feedback

  1. Förmedla en tydlig återkoppling, lämna inga frågetecken.
  2. Hitta olika former av feedback. Alla möten behöver inte pågå i en timme och kräva lång planering i förväg. Varva djupgående samtal med korta avstämningar.
  3. Ställ öppna frågor.
  4. Ju oftare du ger feedback desto lättare blir det.
  5. Avsluta mötet med att förtydliga huvudbudskapet. Vad vill du att medarbetaren ska ta med sig från samtalet?

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *