Snabbare med stärkta kundrelationer.

"Med Cinode påskyndar och förenklar vi hanteringen av våra kompetenser och cv:n. Enkelt skapar vi snygga konsultprofiler och söker snabbt bland kompetenser och erfarenheter.

Kunderna får snygga och träffsäkra presentationer. Våra konsulter gillar enkelheten och att allas kompetenser nu är tillgängliga.

Med Cinodes tjänster sparar våra konsultchefer och säljare tid. Kompetensinventeringen ger oss koll på var vi står och vilka konsulter vi söker för framtiden."

Cinode stärker oss som attraktiv arbetsgivare och som partner till våra kunder.

Johan Lövh, VD Business Vision

Talent Connect

-företagets kompetens samlad, sökbar och paketerad.

Involverade medarbetare är engagerade medarbetare.
Kompetenssök för att snabbt kunna svara på förfrågan eller ramavtal
Enkelt och roligt att underhålla sina kompetenser, erfarenheter och uppdrag.
Skapa anpassade konsultprofiler på valfritt språk och med din unika mall.
Skapa snygga konsultprofiler utifrån era unika mallar. Skicka som länk, word eller pdf.
Låt alla medarbetare se varandras kompetenser och profiler för starkare gemenskap.
Fullständig kompetensinventering i realtid. Perfekt vid utvecklingsplaner, rekrytering samt ramavtalsupphandlingar.
Snabbt hittar du medarbetare, uppdrag och kompetenser.
Få mer information om vilka som besitter en enskild kompetens inom bolaget.

Konsulternas kompetens är grunden i Talent Connect. Cinode har sänkt trösklarna för att enkelt hålla era kompetenser uppdaterade och till nytta för alla. Medarbetare behöver endast fokusera på sin kompetens och erfarenhet. De presenteras attraktivt och kan enkelt söka efter kollegornas kunskap och erfarenheter.

Vid försäljning blir det lätt att skapa och underhålla träffsäkra profiler. Tillagda kompetenser signaleras direkt och säkerställer fullständighet med minimal arbetsinsats.

Sökfunktioner och rapporter stödjer chefer och ledning i det löpande och strategiska arbetet. Kompetensinventeringen är kraftfull, alltid uppdaterad och tillgänglig vid försäljning, rekrytering och kompetensutveckling.

 • Kompetenskonto - uppdatera snabbt och enkelt. Hitta kompetenser - alltid sökbara, tillgängliga och uppdaterade på önskat språk.
 • Konsultprofiler - träffsäkra konsultprofiler skapas enkelt. Nya kompetenser signaleras direkt och säkerställer uppdaterade versioner. Publicera profiler online och skicka länk till era kunder. Alternativt exportera till PDF eller Word.
 • Språkstöd - skapa enkelt profiler på olika språk.
 • Planerad frånvaro - hantera er planerad frånvaro per medarbetare.
 • Företagsprofilering - välj design utifrån företagets profil och stärk varumärkesbyggandet.
 • Rapporter - översikt, kontroll och affärsstöd vid upphandlingar, förfrågningar samt kompetensinventeringar.
Läs mer i vårt Whitepaper; Talent Management i konsultföretag– 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet.

Cinode välkomnar dig och ditt företag!

Jag vill ha en demo Se priser

Talent Business

– koordinera sälj och leverans.

Beläggningsplanering med överblick över nuvarande och prospekterade uppdrag
Pipeline Management för uppdrag
Tillsätt roller till ditt uppdrag - preliminärt eller definitivt
Automatmatchning över vilken konsult som passar bäst för rollen
Se beläggning, uppdrag och prospekt per medarbetare
Kundhantering med samlad vy över händelser, förfrågningar och uppdrag.
Få samlad vy över alla kundhändelser i bolaget. Vad har hänt och vad händer härnäst.

I Talent Business får ni ut den fulla kraften av er samlade kompetens. Försäljning och leverans kan arbeta helt koordinerat och transparent - från affärsmöjlighet till vunnet och tillsatt uppdrag. Med Talent Business har ni det kompletta stödet för er försäljning och leverans.

För varje kund samlar ni alla uppdrag och säljaktiviteter tillsammans. Möjliga och bokade uppdrag aviseras för samtliga involverade. Er försäljning och beläggningsplanering blir samordnad och mycket lättarbetad.

I Cinode kan ni inkludera underkonsulter och kandidater för att stärka er förmåga inom sälj och leverans av eftersökta kompetenser.

Talent Business stärker er förmåga att agera på era affärsmöjligheter!

 • Pipeline Management - bearbeta effektivt dina affärsmöjligheter - från möjligt till vunnet uppdrag.
 • Uppdragshantering - definiera enkelt de ingående rollerna i uppdraget och matcha snabbt medarbetare utifrån kompetens och tillgänglighet.
 • Beläggningsplanering - ger dig snabbt överblick och kontroll på möjliga och bokade uppdrag. För planering av både resurser och komplexa lösningar.
 • Kunder - samla händelser, uppgifter, uppdrag, offerter och efterfrågade kompetenser hos era kunder.
 • Underkonsulter och kandidater - smidig hantering av uppdrag mellan dig, underkonsulter och kandidater.
Läs mer i vårt Whitepaper; Talent Management och försäljning i konsultföretag.

Prova redan idag!

Ge mig ett testkonto Se priser

Talent Partner

-Ökad tillväxt med partners och underkonsulter.

Lägg upp och bjud in era partners - skapa grupper
Avisera uppdrag till era partners/underkonsulter
Håll koll på vilka som har svarat och boka upp lämplig underkonsult
Mottag uppdragsförfrågan (gratis för din mottagare)

Talent Partner förenklar era konsultaffärer med partners och underkonsulter. Oavsett om ni kompletterar befintlig leverans med kompetenser utanför bolaget eller driver en renodlad partneraffär är Talent Partner ett effektivt verktyg.

Med Talent Partner bjuder ni in era kontakter och skapar era ekosystem. Ni aviserar förfrågningar till partners och tar sedan del av inkommande svar. För dem blir det enkelt att få relevant information om uppdraget såsom kravprofiler, bilagor och priser.

Ni har alltid full överblick på samtliga partnerrelationer och affärer. Se vilka aviseringar som ligger ute och vilka partners som har svarat. Det är smidigt att granska, preliminärboka och definitivboka valda konsulter. Er nätverksförsäljning blir kommunikativ och tydlig i samarbetet mellan dig och dina partners.

Cinode erbjuder sömlös hantering av en eller flera kompetenspooler – oavsett om det är egna medarbetare och/eller affärspartners som är del av lösningen till era kunder.

 • Partnerhantering - Bjud in era partners och underkonsulter som del av ert ekosystem. Full överblick på samtliga partnerrelationer med statistik och status.
 • Avisera uppdrag - Era förfrågningar aviseras snabbt via fördefinierade distributionslistor. Tydlig annonsering av kravprofil där ni även kan bifoga bilagor och priser.
 • Besvara affärsmöjligheter - Era partners notifieras vid en förfrågan som de snabbt besvarar via sin egen partnersida. Här ser de även historik och status över uppdragen.
 • Tillsätt uppdrag - Boka och preliminärboka konsulter till aviserade uppdrag.
 • Hantera flera kompetenspooler - Mixa egna medarbetare tillsammans med partners/underkonsulter i uppdragen.

Cinode välkomnar dig och ditt företag!

Jag vill öka min partneraffär Se priser

Talent Recruit

-talangrekrytering som naturlig del i era affärer.

Full kontroll på alla dina kandidater och din rekryteringsprocess
All information om dina kandidater på ett ställe
Bjud in kandidaterna för att skapa säljande konsultprofiler innan de har blivit medarbetare
Matcha era uppdrag även mot era kandidater

Talent Recruit är stödet för effektiv och kommunikativ talangrekrytering. Här samlar ni snabbt och enkelt all relevant information om era kandidater – allt överblickbart och sökbart. Er rekryteringspipe blir en naturlig del av era affärer då ni snabbt och enkelt även kan matcha talangernas kompetenser direkt mot era affärsmöjligheter. Med Talent Recruit säkrar ni kompetensförsörjningen framåt.

Ni håller koll på kompetensförsörjningen genom att definiera era olika pipelines av eftersökta kompetenser och se antalet kandidater i varje steg i processen. Potentiella talanger kan enkelt hitta er via olika kanaler och ansöka direkt på webben eller bjudas in av er – oavsett kanal hamnar de i önskad kompetenspipeline.

Som del i rekryteringsprocessen kan talangerna bygga upp ett komplett digitalt kompetenskonto hos er. Både ni och talangerna får en smidig on-boarding och träffsäker profilering för det första uppdraget. Er rekrytering samt interna kommunikation med talangerna blir samordnad och mycket lättarbetad.

Talent Recruit är ett optimerat stöd för talangrekrytering i små och stora konsultföretag.

 • Rekrytering - Tydlig överblick över alla talanger. Sök och hitta kandidater utifrån namn, kompetenser, rating och tillgänglighet. Matcha mot eftersökta kompetenser och definiera era egna rekryteringsprocesser. Samla intervjuer och aktiviteter med tillhörande dokument.
 • Pipeline Management - Full kontroll på hela er rekryteringsprocess och alla era kandidater.
 • Kompetenskonto - fullständig profil på kandidaten. Full sökbarhet på kompetenser, erfarenheter och möjlighet till effektiv och träffsäker paketering av säljande konsultprofiler.
 • Ansökan - Talanger bjuds in eller hittar er via webb och kan skicka in ansökan direkt till Talent Recruit.
 • Kandidatmatchning - Matcha era uppdrag även mot era kandidater.

Cinode välkomnar dig och ditt företag!

Jag vill veta mer Se priser

Talent

Connect

- hela företagets kompetens samlad, sökbar och paketerad
Antal kontonPris konto/mån
1 - 10089 kr
101 - 25069 kr

Talent

Business

- koordinerad försäljning och beläggning för chefer/säljare
Antal kontonPris konto/mån
1 - 10399 kr
11 - 25349 kr

Talent

Partner

- öka din tillväxt med partners/underkonsulter
Antal kontonPris konto/mån
1 - 5899 kr
6 - 10799 kr

Talent

Recruit

- talangrekrytering som naturlig del i era affärer
Antal kontonPris konto/mån
1 - 5699 kr
6 - 10599 kr

✓ Jag är intresserad

Hej, jag heter och skriver till er för att jag är intresserad av att veta mer om Cinode. Vänligen kontakta mig via epost eller ring mig på . Vi hörs!

90f56085ef063328f74c8c260ca64d01333333333333333333333333333