Så etablerar du ditt konsultföretag utomlands – tips och råd

Ditt konsultbolag går bra och ni har en stabil bas i Sverige. Nu är det dags att ta nästa steg och etablera er på nya marknader. Men vilken marknad ska ni gå in på? Hur ska ni sprida ert varumärke till nya länder och bygga en framgångsrik marknad även där? Vad bör ni tänka på?

Vi tog kontakt med Patrik Boman, med mer än 20 års erfarenhet av att leda konsultverksamheter internationellt. Patrik är idag VD på Dynamant Group, tidigare har han även varit VD för bland annat Cybercom, HiQ Stockholm samt Time People Group.

(mer…)

Anders Barnå: ”Jag ser en kompetensanvändningsbrist”

Under många år har vi fått rapporter om att Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet lider av kompetensbrist inom IT-området. En brist som resulterat i stark konkurrens om kompetent personal med hög personalomsättning som följd, vilket skapar ett ständigt behov av att hitta och lära upp nya medarbetare samtidigt som lönekostnaderna stiger.

(mer…)

Syftet gör ditt konsultbolag till vinnare

Vilket syfte har ditt företag och på vilket sätt är ert syfte viktigt för er målgrupp? Syftet utgör själva kärnan i er verksamhet och bör genomsyra allting ni gör. Utan ett syfte blir det svårt att uppfattas som de mest framstående inom er bransch. (mer…)

Att tänka på vid uppstarten av din konsultverksamhet

Under 2015 startades över 70 000 nya företag i Sverige och under 2016 var det ungefär lika många. Att starta eget är en spännande resa och något som kräver mod samt noga förberedelser. För ett konsultföretag finns specifika utmaningar och saker som är viktiga att tänka på. För att guida dig i uppstarten av ditt konsultföretag har vi satt ihop en informativ artikel med handfasta tips från experter inom ämnet.

(mer…)

Fyra tips: Så bygger du en stark företagskultur

Den framstående forskaren och författaren John P. Kotter gjorde en grundlig studie för några år sedan där han tittade på 200 amerikanska företag och jämförde kultur och prestation.

Statistiken är tydlig, kulturdrivna företag överpresterade på samtliga områden som omsättning, rekrytering, tillväxt och avkastning med flera hundra procent i jämförelse med andra. Det har genomförts ansenlig forskning på detta område som visar liknande siffror, min fråga är då varför inte alla bolag blir värderings- och kulturdrivna då det uppenbarligen fungerar?
(mer…)

If You Dig It, Gig It!

Möjligheterna att skapa det professionella liv du önskar har aldrig varit större. Digitaliseringen gör att vi kan jobba var vi vill, när vi vill och med vem vi vill. Det spelar ingen roll att du verkar i en smal nisch, idag kan du nå din marknad globalt. Fler och fler väljer tillfälliga ”gig” snarare än anställningar. Gig:arna har världen som sin spelplan och förändrar arbetslivet. (mer…)

Varför finns ditt konsultbolag?

Kampen om talangerna pågår. Men en vinnare är redan utsedd – talangerna. Det är i allra högsta grad arbetstagarnas marknad. Kompetensbristen är tydlig. Konsultbolagen sitter med höga beläggningstal och det svåra är istället att attrahera rätt personer till konsultföretagen. Vinnarna blir de som kan skapa rätt företagskultur och kanske framförallt har ett tydligt syfte där medarbetarna känner meningsfullhet. (mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter