Content marketing för konsultföretag – tips och trender

Många företag som säljer konsulttjänster har under de senaste åren börjat arbeta med content marketing. Ofta består det av en blogg som medarbetarna skriver på, ibland kopplat till ett marketing automation-program för att generera leads, och mestadels med distribution kopplat till sociala medier samt ett nyhetsbrev. (mer…)

Hur blir du den moderna marknadschefen?

I många konsultföretag ligger marknadschefens och marknadsavdelningens fokus på varumärkes- och innehållsskapande aktiviteter. Oftast har det ingenting att göra med leadsgenerering och verkligen inte med omsättningstillväxt.

Den moderna marknadschefen vet dock att det inte bara är säljavdelningens ansvar att öka omsättningen, det vilar även ett ansvar på marknadsavdelningen att bidra på ett konkret och mätbart sätt.

(mer…)

Hur DISC-modellen kan öka försäljningen och skapa effektiva säljteam

Ta kontakt, ringa ett samtal, skriva ett brev, lyssna, svara och avsluta. Alla dessa uppgifter är förmågor som krävs inom försäljning och är relaterade till mänskligt beteende. Rekrytera de rätta kollegorna, skapa effektiva team, lösa konflikter, förbättra engagemanget och debiteringen. Alla utmaningar som företag möter är relaterade till mänskligt beteende.

Poängen är att om du säljer något eller leder någon är din förmåga att slå konkurrenterna beroende av dina beteendekunskaper. (mer…)

Säljprocesser i konsultföretag

Säljprocessens viktigaste uppgift är att driva affären framåt med tydliga ”nästa steg”. Den ska ta hand om affärsmöjligheter och följa kundens köpvanor. Säljaren säkerställer att affären går åt rätt håll och hjälper kunden att fatta ett beslut. Konsultförsäljning handlar till stor del om relationer samt att bygga upp dessa. Det gäller att förstå kundens utmaningar och skapa win-win-möjligheter.  (mer…)

Få mer betalt för dina konsulttimmar

Priserna på konsulter börjar äntligen öka så smått efter att ha legat still under nästan 20 år. Men vilka är det som får bäst betalt? Och hur kan ditt bolag ta mer betalt per konsulttimme? (mer…)

Hur bra koll har ditt konsultföretag på era framtida intäkter?

Försäljning inom konsultföretag handlar främst om att skapa och leva upp till förtroenden. Förmågan och viljan att verkligen hjälpa andra (kunden) är avgörande för framgång. Oftast krävs långvariga relationer som ska vidareutvecklas och förvaltas för att det ska bli affärer. 

Men att ha koll på sina framtida intäkter är inte helt enkelt. Det kommer samtidigt bli avgörande för de strategiska val som ska göras. Hur ser prognosen ut och med vilket data underbygger ni den?

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 4000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.