Hur DISC-modellen kan öka försäljningen och skapa effektiva säljteam

Ta kontakt, ringa ett samtal, skriva ett brev, lyssna, svara och avsluta. Alla dessa uppgifter är förmågor som krävs inom försäljning och är relaterade till mänskligt beteende. Rekrytera de rätta kollegorna, skapa effektiva team, lösa konflikter, förbättra engagemanget och debiteringen. Alla utmaningar som företag möter är relaterade till mänskligt beteende.

Poängen är att om du säljer något eller leder någon är din förmåga att slå konkurrenterna beroende av dina beteendekunskaper. (mer…)

Säljprocesser i konsultföretag

Säljprocessens viktigaste uppgift är att driva affären framåt med tydliga ”nästa steg”. Den ska ta hand om affärsmöjligheter och följa kundens köpvanor. Säljaren säkerställer att affären går åt rätt håll och hjälper kunden att fatta ett beslut. Konsultförsäljning handlar till stor del om relationer samt att bygga upp dessa. Det gäller att förstå kundens utmaningar och skapa win-win-möjligheter.  (mer…)

Få mer betalt för dina konsulttimmar

Priserna på konsulter börjar äntligen öka så smått efter att ha legat still under nästan 20 år. Men vilka är det som får bäst betalt? Och hur kan ditt bolag ta mer betalt per konsulttimme? (mer…)

Hur bra koll har ditt konsultföretag på era framtida intäkter?

Försäljning inom konsultföretag handlar främst om att skapa och leva upp till förtroenden. Förmågan och viljan att verkligen hjälpa andra (kunden) är avgörande för framgång. Oftast krävs långvariga relationer som ska vidareutvecklas och förvaltas för att det ska bli affärer. 

Men att ha koll på sina framtida intäkter är inte helt enkelt. Det kommer samtidigt bli avgörande för de strategiska val som ska göras. Hur ser prognosen ut och med vilket data underbygger ni den?

(mer…)

Passa på att höja konsultpriserna under 2017

Konsultbranschen går otroligt starkt men tjänstepriserna har inte hängt med, trots rådande kompetensbrist. Konsultföretag säljer för det mesta tid – bolaget säljer en timme och har en kostnad per timme. Medan priserna har legat still de senaste 20 åren har lönerna stigit. Enkel matematik visar att det inte är hållbart i längden.  (mer…)

Konsten att inte anlita en lådkonsult

Tänk dig en vanlig konsultförfrågan. Den består i stora drag av en uppdragsbeskrivning, förväntningar på rollen och en lista med skall-krav på vad du ska uppfylla som konsult för att vara relevant för uppdraget.

Skall-kraven kan vara saker som: antal år i rollen, verktyg, programmeringsspråk osv. Eftersom det är skall-krav skall alltså alla de lådorna kryssas i för att du ens ska kunna skicka in CV:t. Syftet med kraven är självklart att hitta rätt konsult för det utannonserade uppdraget.  

(mer…)

Optimera beläggningen genom att förutse din konsultleverans

Konsulter är smarta. Det är därför ni får stort ansvar och respekt hos era kunder. Ni har förmågan att förutsäga och planera för framtiden tillsammans med era kunder.

Kanske fokuseras det dock mest på kunden så att ni glömmer att förutse och planera för er egen organisation. Speciellt om ni i är i tillväxt. Då är det lätt att inte ha full koll på sin nuvarande och kommande leverans. (mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 4000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.