Kompetensinventering i realtid

En kompetensplanering ger er en tydlig bild av företagets förmågor, drivkrafter och möjligheter. Vilka kompetenser har ni och vilka kommer marknaden att efterfråga framöver? Det här är frågor som ligger till grund för er framtida utveckling.

(mer…)

3 tips för framtidens kompetensutveckling

Dagens snabba förändringstakt gör att vi hela tiden måste vara beredda att lära om och lära nytt. Halveringstiden på kunskap har aldrig varit kortare. Hur skapar du långsiktig kompetensutveckling under dessa förutsättningar? (mer…)

Vinner ni kriget om talangerna?

För konsultbolagen är inte kunderna avgörande för hur bra det kommer att gå. De företag som klarar sig bäst och växer mest är de som lyckas attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna. Kriget utspelar sig inte på kundsidan – fighten handlar om talangerna. Är det ditt konsultföretag som vinner striden?

(mer…)

Även små konsultbolag kan räkna hem investeringen i Talent Management

Många företag anser att de är för små för att en investering inom Talent Management-lösningar ska behövas – och löna sig. Men en modern Talent Management-lösning skräddarsydd för konsultföretag skapar nyttor långt bortom att hålla reda på ett stort antal medarbetare. Den involverar, motiverar och skapar nöjdare medarbetare. I konkurrensen om talangerna är det existentiella frågor för såväl stora som mindre konsultföretag.
(mer…)

Kompetensutveckling i konsultbranschen

I våras utsågs konsultbolaget Cygni till Sveriges och därefter Europas bästa arbetsplats 2014. Vd:n och grundaren Jon Persson beskriver här sin syn på konsultbranschen och delar med sig av de framgångsfaktorer som gjort dem till Europas bästa arbetsplats. (mer…)

Svårt för konsultbolagen att locka Sveriges young professionals

När vi på Universum frågar Sveriges young professionals* var de helst vill jobba ser vi i årets KarriärBarometer tre tydliga vinnare: Google, byggföretagen och teknikkonsulterna. Medan Google toppar rankingen inom samtliga kategorier (ekonomi, teknik och IT), ökar de fyra stora byggföretagen rejält i attraktivitet. Även teknikkonsulterna ligger stadigt i topp bland de eftertraktade ingenjörerna. (mer…)

Strukturerad kompetensöverföring – nyckeln till fler seniora konsulter

Konsultbranschen är speciell och ofta tuff mot de anställda. Har du kunskap som är efterfrågad idag är det inte säkert att någon frågar efter den imorgon. Och är ditt kunnande inte längre intressant byts du ut mot en annan konsult.

Men så finns de konsulter som vi kallar ”seniora konsulter.” Vad betyder det? Att de är till åren komna och har varit med om mycket? (mer…)

Vinner konsultföretagen kampen om talangerna?

Att ha ett starkt employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, är idag en överlevnadsfråga. Att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare med rätt kompetens är några av de största utmaningarna en arbetsgivare ställs inför. Utan ett starkt employer brand riskerar företaget att anställa fel medarbetare och i värsta fall misslyckas de med rekryteringen eftersom det inom vissa yrkesgrupper råder en stor brist på talanger. (mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 4000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.