Talent Management i konsultföretag


8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet!

Detta whitepaper riktar sig till säljansvariga, konsultchefer och övriga professionella som arbetar med kompetens- och kompetensförsäljning. Det visar hur konsultföretag kan skapa maximal nytta med konsulternas kompetenser och erfarenhet.