Öka försäljning, beläggning och engagemang i ditt konsultföretag.


Lär dig HUR du agerar snabbare och smartare genom att koppla samman sälj med leverans och kompetenser.

Detta whitepaper riktar sig till säljansvariga, konsultchefer och övriga professionella som arbetar med kompetens- och kompetensförsäljning. Det visar hur konsultbolag kan frigöra värden såsom snabbare turnaround i kunddialogen, ökad beläggningsgrad och mer engagerade medarbetare när försäljning och leverans arbetar i gemensamma flöden.